Menu sluit
Menu sluit

Basis­onderwijs

Werken op niveau

Op Kindercampus Molenpark hebben we kleine klassen. Binnen elke klas kijken we naar het niveau van de leerlingen en passen we de lesstof aan aan de onderwijsbehoeften. Per bouw is er een extra coach die naast de leerkracht de leerlingen begeleidt bij hun leerontwikkeling.

Voor kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging wordt de lesstof in compacte vorm aangeboden en aangevuld met verrijkingsstof. Daarnaast zijn er uitdagende projecten waaraan kinderen kunnen deelnemen, onder leiding van onze experleerkracht Uitdagend Leren.

Ook voor kinderen die meer hulp of ondersteuning nodig hebben, passen we de leerstof aan en bieden we extra instructie en begeleiding. Zo stemmen wij ons onderwijsaanbod af op wat iedere leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Methodes

Voor de vakken taal, lezen, rekenen, verkeer, schrijven, aardrijkskunde & geschiedenis maken wij gebruik van methodes. Voor een compleet overzicht van onze lesuren en methodes, kunt u onze Informatiegids downloaden.

Vreedzame school

Op Kindercampus Molenpark werken we zowel op school als bij de opvang met de methode Vreedzame School, waarmee de kinderen op een speelse manier leren over conflicten en het zelf oplossen ervan. Dit doen we door kinderen van de bovenbouw op te leiden tot 'mediator' bij conflicten. Ook willen we de kinderen zoveel mogelijk laten meebeslissen over de dingen die hen direct aangaan.

Aan onze Kinderraad nemen kinderen deel van de bovenbouw. Ze zijn de ambassadeurs van onze school. Een of twee keer per jaar vergaderen zij met de MR. Twee keer per maand schuiven ze aan bij de schoolleiding om over algemene schoolzaken te spreken. Zo oefenen zij belangrijke vaardigheden als met elkaar samenwerken en het delen en dragen van verantwoordelijkheden.

Coöperatief leren

Vanaf de kleuters tot en met groep 8 leren kinderen samenwerken. Door werkvormen coöperatief leren in te zetten vanaf groep 1, leren kinderen om regelmatig met hun klasgenootjes samen opdrachten te maken. Dit varieert van werkvormen waarbij kleuters elkaar vertellen wat ze in het weekend beleefd hebben, tot het maken van een groepsplacemat in groep 8, waarbij kinderen elkaar bevragen over belangrijke onderwerpen.

Talent centraal

Iedere woensdagmiddag is het tijd voor creatie op Kindercampus Molenpark! Iedere leerkracht heeft zijn eigen specialisme en gaat met een groep uit zijn bouw 4 weken lang werken aan een project rondom muziek, theater, techniek of kunst.

Natuuronderwijs

We hebben een prachtig groen schoolplein en daar genieten de kinderen erg van. Regelmatig mogen ze aan de slag in de moestuin, ze leren de beste modderkoekjes bakken in onze modderkeuken, vangen kikkervisjes voor de vijver of roosteren marsmallows bij de vuurplaats. Er is veel aan natuuronderwijs te doen op onze kindercampus. En soms lezen ze gewoon lekker een boek in een boom.

Bewegen en gezond eten

Iedere middag verzorgen de Lunchmaatjes bij ons op school een (betaalde) gezonde lunch voor alle kinderen. Wij geloven dat gezond eten bij kan dragen aan de schoolprestaties van de kinderen. En het is fijn om samen met klasgenootjes te smeren en te eten. Ook het 10-uur fruitmoment wordt door de Lunchmaatjes verzorgd.

Alle kinderen op Kindercampus Molenpark gymmen 2x per week. Daarnaast kunnen zij lekker bewegen tijdens de naschoolse activiteiten, door zich bijvoorbeeld in te schrijven voor lessen panna, boksen, bootcamp, boogschieten, dansles of yoga.

Downloads