Menu sluit
Menu sluit

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, horen we dit het liefst via een absentiemelding op Social Schools (administratie-absentie). U kunt ook telefonisch contact met ons zoeken tussen 8.00 en 8.20 uur (030-2932631). Tandarts- en doktersbezoek kunt u rechtsstreeks aan de leerkracht doorgeven via Social Schools, of 's ochtends telefonisch. Als u uw kind komt ophalen voor een dergelijk bezoek, kunt u bij de voordeur aanbellen.

Verlof

In uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts 1 keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Het verzoek moet voldoen aan speciale voorwaarden. Extra verlof mag alleen worden toegekend voor religieuze feestdagen, gewichtige omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit verlof moet u minimaal 14 dagen van te voren aanvragen bij de schoolleiding. De precieze regels rond toezicht op de leerplicht, verlof en verzuim zijn ter inzage bij de directie. Extra verlof voor verlenging van een schoolvakantie of weekendje weg is niet toegestaan. Ongeoorloofd verzuim wordt door ons gemeld bij de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht.